Portalblau és un festival compromès 

 AMB EL MEDI AMBIENT |  AMB LA SOCIETAT | AMB LA CULTURA 

La cultura ocupa un paper fonamental i definidor en la vida humana. La música, l'art i totes les seves expressions són components essencials i molt efectius en la transmissió de valors. Els organitzadors de festivals tenen una gran oportunitat per contribuir a aquesta tasca, la qual demostra la importància de la cultura com a element de cohesió social.

Portalblau és un festival compromès amb la cultura, la societat i el medi ambient. Es distingeix per la seva singularitat en la manera de concebre, organitzar i presentar-se, esdevenint un referent en el circuit dels festivals arreu del país. La seva proposta cultural no només destaca per la seva excel·lència artística, sinó també pel disseny d'activitats que incorpora any rere any, reivindicant la cultura accessible, la creació de nous públics i el suport als artistes emergents.

VALORS i COMPROMÍS Portalblau constitueix l'espai concebut pel festival, format per diversos projectes i accions destinats a enriquir la comunitat, fomentar la consciència social i mediambiental, i promoure un canvi positiu i sostenible en la societat. Iniciat el 2020, s'ha consolidat amb diverses accions centrades en la sostenibilitat, la formació, el suport social i la promoció cultural. 

El festival disposa d’una estratègia de sostenibilitat basada en el document La Cultura en els Objectius de Desenvolupament Sostenible: Guia Pràctica per a l'Acció Local  del Ciutats i Govern locals Units (CGLU)  destacant la importància de la cultura en la consecució dels ODS a nivell local.

ACTIVITAT PROGRAMA VALORS i COMPROMÍS FESTIVAL PORTALBLAU